Språk
Kontaktinformation

Kundcenters öppettider
Måndag - Torsdag: 8.00 - 16.30
Fredag: 8.00 - 16.00 

Kontakta oss: 
kundcenter@hallstahammar.se
Telefon: 0220-240 00
Besöksadress:
Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar 

Självservice med e-tjänster

Tyck till om kommunen!

Veckans evenemang

Nu finns en plan för Hallstahammars framtida centrum – tyck till!

Runt årsskiftet 2015/2016 började tekniska förvaltningen arbeta fram planen som ska visa hur Hallstahammars centrum kan utvecklas i framtiden. Våren 2016 fördes dialog med kommunens invånare på olika sätt. Bland annat träffade man och lät ett antal fokusgrupper vara delaktiga och komma med synpunkter. Allmänheten fick komma till tals via interaktiva verktyg på kommunens webbplats. Politiker och tjänstepersoner, till exempel planarkitekter fanns också på plats på vårmarknaden och Tillsammansdagen för att berätta om, och diskutera, tankar kring framtidens centrum.

Läs mer om framtidsplanen och hur du kan lämna synpunkter